Newsletter – regulamin

Newsletter – regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Wrota Joanna Marcinkowska z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Centrum Fantastyki Wrota publikuje poniżej regulamin Newslettera:

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Centrum Fantastyki Wrota na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest usługą bezpłatną, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Sklepie internetowym poprzez okresowe wysyłanie treści promocyjnych i marketingowych drogą elektroniczną.

4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Centrum Fantastyki Wrota na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera.

5. Centrum Fantastyki Wrota nie będzie udostępniało powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych e-maili o nazwie „Rezygnacja w newslettera”.

7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo. Użytkownik otrzymuje stosowną informację o wykreśleniu ze subskrypcji newslettera na adres e-mail.

8. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Centrum Fantastyki Wrota za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na adres e-mail.

9. Centrum Fantastyki Wrota zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w RP.

10. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy reklamacje@centrumfantastyki.pl, pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Sklepu podany w Regulaminie lub osobiście w siedzibie firmy.

11. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Centrum Fantastyki Wrota.

12. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od dnia jej otrzymania.